Dne 21.3.2015 se koná výborová schůze v 10 hod. v chatě č.23. Účast členů výboru nutná.

Za chatový výbor: Koudelka Vladimír

 

PF 2015 Vlčí důl

V těchto dnech dochází k jednáním s obecním úřadem Bludov k zamyšlené výměně kontejnerů za menší, který má být umístěn na horním parkovišti, a tento kontejner se má co 14 dní vyvážet.Jedná se hlavně o finanční stránku věci, kde vývoz velkého kontejneru je podstatně dražší než klasický odvoz kontejneru sběrným vozem a také o skutečnost ,že kontejnery ,které jsou k dispozici tak jsou již také v dezolátním stavu a jejich oprava by byla nákladná. Chatový výbor byl seznámen s touto skutečností obecním úřadem Bludov.Pokud by jeden kontejner nestačil bylo dohodnuto,že bude přistaven další kontejner. Pokud máte k této problematice  rady a připomínky zašlete je emailem na kontaktní adresu.

 

Za chatový výbor : Koudelka Vladimír

 

Dne 17.5.2014 proběhla na chatové osadě členská schůze Celý příspěvek

Na základě odsouhlaseného návrhu na přemístění tlakové nadoby je možné zaslat částku 3 700,- Kč na účet 1801993369/0800

Koudelka Vladimír

 

Pozvánka na členskou schůzi konanou dne 17.5.2014 v 14 hod , Celý příspěvek

Dne 5.4.2014 se koná výborová schůze v 9.30 hod na chatě č.23. Účast členů výboru nutná!

Za chatový výbor

Koudelka Vladimír

Dne 21.9.2013 se koná výborová schůze na chatě č.23 v 10:00 hod. za účelem domluvy pozemku, na kterém se nachází studna. Účast členů výboru nutná!

Za chatový  výbor

Koudelka Vladimír

 Zápis z členské schůze konané 25.5.2013 v chatové osadě.

Celý příspěvek

Dne 25. května 2013 v 15:00 hod se uskuteční členská schůze chatové osady „Vlčí důl“. Schůze se bude konat na dolní točce, židličky s sebou. Schůze se koná za každého počasí. Všichni jste zváni.

Dopoledne proběhne ve všech chatách odečet vodoměrů.

Za chatový výbor

Vladimír Koudelka