Dne 17.5.2014 proběhla na chatové osadě členská schůze

chatařů, na které byly projednány tyto body:

  1. zahájení
  2. zpráva o činnosti výboru za uplynulé období
  3. zpráva o poplatcich
  4. dořešení přemístění tlakové nádoby z chaty č.19
  5. zajistit brigádu na opravu plotu a natření okolo studny
  6. různé – přípravy na pořádání oslav 50 výročí založení chatové osady atd.

Schůzi zahájil předseda, který přednesl zprávu o činnosti výboru za minulé období:

Výbor se sešel 2x a hlavním bodem bylo přemístění tlakové nádoby vodovodního řádu z chaty č.19. Bylo dohodnuté místo, kde by se mohla tlaková nádoba umístit. Tyto práce budou vyžadovat určité finanční náklady, které byly odhadnuty na částku 3700,- Kč na chatu. Dále bylo jednáno o parkování aut podél cesty a na točce. Stále se neplní dohody o parkování vozidel na svých pozemcích, množí se stížnosti ohledně parkování na točce a tak bude přistoupeno k vyfocení vozidla a zaslání na DI v Šumperku k vyřízení přestupku. Současně je nutné provést ořezání stromů podél cesty aby nedocházelo k poškození projíždějících vozidel.

Byl proveden rozbor vody a je nutné pravidelně dezinfikovat studnu. Tento rozbor vody je bude nutné opakovat. Také je nutné provést kontrolu funkčnosti vodoměrů.

Byla přednesena zpráva o stavu pokladny za vodu a o stavu vybírání příspěvků. Tato zpráva byla přijata bez připomínek. Stále trvá skutečnost , že 5 chat se neúčastní placení ročních příspěvků a proto již nejsou součástí chatové osady o kterou se stará chatový výbor.

Je potřeba zorganizovat brigádu na opravu plotu kolem studny, tato brigáda by se měla konat po letních prázdninách. Současně již započala práce na přemístění tlakové nádoby, byl proveden výkop a položení základní betonové desky .

Je odsouhlasený návrh na uspořádání oslavy k 50 výročí založení chatové osady v příštím roce. Ve výboru budou projednány možnosti místa konaní oslav a programu. Dále bylo upozorněno na šetření s vodou a zákaz zalívání ze studny a napouštění bazénů v důsledku poklesu vody ve studni.

 

Napsat komentář