Chatový výbor

Dne 21.9.2013 se koná výborová schůze na chatě č.23 v 10:00 hod. za účelem domluvy pozemku, na kterém se nachází studna. Účast členů výboru nutná!

Za chatový  výbor

Koudelka Vladimír

Dne 25. května 2013 v 15:00 hod se uskuteční členská schůze chatové osady „Vlčí důl“. Schůze se bude konat na dolní točce, židličky s sebou. Schůze se koná za každého počasí. Všichni jste zváni.

Dopoledne proběhne ve všech chatách odečet vodoměrů.

Za chatový výbor

Vladimír Koudelka