Dne 2.4.2016 se konala výborová schůze chatové osady ve složení: p. Koudelka, p. Svoboda, p. Řehák

Program výborové schůze:

 • vyúčtování přemístění tlakové nádoby
 • termín svolání členské schůze
 • průjezdnost cesty – stříhaní keřů a stromů
 • údržba horního hřiště , plotu u studny
 • různé
 1. Bylo dohodnuto, že vyúčtování vybraných peněz na přemístění tlakové nádoby rozvodu vody se rozhodne na členské schůzi – zda vracet poměrnou část peněz nebo nechat na údržbu. Výbor se přiklonil k alternativě ponechat částku na údržbu. Rozhodne hlasování na členské schůzi.
 2. Termín členské schůze je stanoven na 14.5.2016 v 14 hod. V dopoledních hodinách od 9 hod. bude probíhat odpočet vodoměrů.  Na výboru bylo dále dohodnuto poskytnutí občerstvení na schůzi. Zajistí: Koudelka ,Řehák
 3. Není dodržováno ostříhání keřů podél cesty a stromů zasahujících do elektrického vedení. Bude proveden pohovor s chataři, kterých se to týká.
 4. Údržba v chatové osadě je minimální z důvodu, že se již dlouhodobě nekonají brigády na udržování již vybudovaných věci např. plot u studny, horní hřiště lavičky a stoly. Pokud se nebude provádět údržba tak tyto věci se nám rozpadnou a nebudeme již mít možnost se kde scházte. Proto bylo navrhnuto tyto práce objednávat a zaplatit. Na schůzi bude navrhnuto řešení a bude záležet na členské základně, zda se to odsouhlasí.
 5. Byl přednesen návrh od p. Řeháka  na odvoz nepotřebného železa z chat. Toto bude navrhnuto na členské schůzi k realizaci a termínu odvozu, dále je nutné dodržovat řád chatové osady, což se bohužel neděje. Bude řešeno parkování u chaty p.Vlka , který chatu pronajímá a  hosté neřeší parkování a často zasahují do vozovky a při objíždění dochází k problémům.

 

Vladimír Koudelka

 

 

Napsat komentář

Nejnovější komentáře
  img_1986
  Archiv příspěvků