Dne 5.9.2015 se pořádalo přátelské posezení k příležitosti 50. výročí založení chatové osady. Na členské schůzi nebylo odhlasováno konání  oslav 50. výročí pro malý zájem zúčastnit se oslav. Proto bylo přistoupeno k druhé variantě a na oslavu 50. výročí byli pozváni pozvánkou hlavně zakládající členové chatové osady. Toto posezení se konalo na chatě předsedy chatové osady a bylo pozváno celkem 23 chatařů. Posezení  s chataři se vydařilo, počasí přálo a zavzpomínalo se jak se tehdy začínalo a na mnoho jiných zážitků, které se během této doby staly. Co dodat? Doufejme, že takových posezení proběhne více , a že se do života chatové osady zapojí co nejvíce chatařů nejen ti zakládající, ale  i ti, kteří si momentálně hrají na vlastním písečku a dění chatové osady je jim lhostejné, ale asi si neuvědomují, že i o chod chatové osady je nutné se starat ať se jedná o vodovodní řád, cestu, okolí, osvětlení chatové osady nebo i jiné služby.

Koudelka Vladimír

Předseda chatové osady

 

Napsat komentář

Nejnovější komentáře
    img_1986
    Archiv příspěvků